"En lille historie om Aars Camping

Den første lejrchef, Lars Peder Kjærgaard, på Kimbrer Camping 1978. 
Kimbrer-Camping blev i 1978 indviet under stor opmærk- somhed med mange repræsentanter, der ankom med tog, til den den smukt beliggende plads. Aars Handelsstands- forening og Aars Turistforening var som en naturlig del af repræsentationen på pladsen med til at erklære pladsen for officielt åbnet sammen med daværende borgmester Alfred Rask, der lykønskede de to omtalte foreninger med det smukke resultat. Senere kom Dannebrog og Campingflaget til tops.
I skrivende stund er det Aars Turistforening, der administrere den stadig smukt beliggenhed campingplads, der i dag har navnet AARS CAMPING og virker med dens centrale beliggenhed som en magnet for mennesker, der gerne vil besøge by og land. Flagene blafrer stadigvæk lystigt over pladsen, hvor der løbende sker forandringer.
Peter og Astrid anno 1983
Astrid ny leder af campingpladsen. Astrid og hendes mand har de sidste 20 år med stor iver dyrket campinglivet, og får sig altså i år en meget lang "campingferie"
Astrid og Peter er fra Hornum, Astrid er ansat som leder af pladsen for sæsonen 1983,
Der var i 1984 2.500 overnatninger på Cimbrer camping i år mod ca. 1000 sidste år. Vi har fået en ny hytte som er lejet ud rigtig meget. Navnlig Nordmænd elsker denne form for camping.
1984 Der er travlhed på pladsen. I forbindelse med Jysk 3-dages orienteringsstævne er der 500 personer på pladsen.
Maj 1987 Campingpladsen har taget en ny bygning i brug.
Der er kommet godt gang i pladsen, besøgstallet forventes at nå 3000 besøgende i denne sæson.
1988 Campingpladsen er nu 10 år, og der er kommet godt gang i pladsen. Beplantningen er nu så stor at den giver godt læ. Astrid udtaler at hun er godt tilfreds med udviklingen, hun har nu været her i 6 år.
Astrid stopper som lejrchef 1989. Derfor har økonomiudvalget besluttet at sælge campingpladsen, der er flere købere, pris 1,2 millioner
Udpluk fra gæstebogen 1985