Velkommen til Aars Camping

Det er muligt at bestille det nye Camping Key Europe som er gyldig i alle europæiske lande på Aars Camping.

Alle gyldige campingpas er omfattet af en ansvarsforsikring overfor 3. person, såfremt pasindehaveren ikke selv har anden forsikringsmæssig dækning. Forsikringen dækker kun skader, som man ifølge dansk retspraksis kan drages til ansvar for.

UGENS NYHEDER:

Nu kan der bestilles rundstykker i weekenden.

Flere nyheder på vej.

Med venlig hilsen

Poul Petersen
Lejrchef

  


Nu er det tid til at overveje hvor sommeren 2017 skal holdes.
Aars Camping har billige ledige pladser for sæsonen.
Den lille plads med det store hjerte, hvor der er plads til alle.

Med venlig hilsen

Lejrchef Poul Petersen

Priser for 2017

Helårspladser lille = kr. 6.900,00  med måler leje 
helårspladser stor = kr. 7.900,00  med måler leje
Vi har nu toilet / bad midt på pladsen
Vi har gode læ-forhold på pladsen.
Vi har en stille og rolig plads,
vores fastliggere er alle (næsten) unge der er blevet lidt ældre.

Vi ligger godt med gå-afstand (af sti) til Aars by.
Vi ligger lige midt i et net af cykelstier, I kan cykle til Løgstør, Ålborg, Viborg og mange andre steder.
Vi har golfbaner 2 km. fra pladsen.
Vi har hundeskov bag pladsen,
hunde er velkomne her. 
Vi har utrolig meget kultur i området.
Vi har ledige pladser til den rigtige pris, ring så vi kan aftale en rundvisning på pladsen og få en snak om hvordan vi gør i Aars.

Mobil: +45 40703603
E-mail: aarscampingplads@gmail.com 
      

Det er os med de mange cykel/gang - stier.


INFO about Aars Camp in English.

It is now time to consider where summer of 2017 must be kept. Aars camping have cheap seats of the season.
The small place with the great heart, where there is room for everybody.

Yours faithfully, 

Head of campsite Poul Petersen

The prices for 2017

Camp all year:  KR. 6.900,00 / 7.900.00

WE HAVE NOW toilet and shower at the center of the space and also good shelter-conditions.
It is a very quiet and calm place and our guests are all young people who was once a younger age. 
We are very close to (footpath/cyclepath) Aars city.

Also we are placed in the middel of a network of cycle paths, so it is possible to cycle to Aalborg, Viborg and many other places. 
We have golf courses only 2 km. from the space.
Just behind the space, we have a forest where dogs can run freely.
We have an incredible amount culture in the region.

We have vacant spaces at the right price. Fell free to contact us, and we can agree on a tour in the space and have a little talk about how we are doing in Aars. 

Mobile:  +45 40703603

E-mail: 
 aarscampingplads@gmail.com

It is us with the many bicyclepaths.